Ĝis nun aperis niaj paĝoj: Ligoj, Forumo, Babilejo!! kaj Vojaĝoj

E s p e r a n t o
Deutsch
English
Fraais
Magyar

Kara vizitanto, ni renovigas niajn paĝojn, bonvolu registri nin inter viaj preferataj retadresoj (tajpu Ctrl+D se vi utiligas "Internet Explorer") kaj revenu baldaŭ!
http://members.worldonline.ch/ethno-cultureEsperanto
Deutsch
English
Fraais
Magyar
Enhavo
Popoloj
Folkloro
Programoj
Vojaĝoj
"VIVIGA"
Edukado
Ligoj
Adresoj
Forumo

 * * *   E T N O - K U L T U R O   * * *   E t h n o - C u l t u r e   * * *   N é p e k  és  K u l t ú r á k   * * *   P e o p l e   and  C u l t u r e s  * * * 


Dialogu rekte kaj tutmonde!
La adreso de via babilejo estas:
http://www.esperanto.ch/etno-kulturo aŭ:
http://members.worldonline.ch/ethno-culture/Babilejo.htm

Diskonigu ĝin! Tiel vi ĉiam trovos iun en ĝi!Karaj utiligantoj de tiu ĉi servo,

simple skribu vian nomon aŭ laŭplaĉan pseŭdonimon anstataŭ "Guest" kaj alklaku la butonon "Join" ... Kaj jam malfermiĝas antaŭ vi nia babilejo "Popoloj-Kulturoj-Esperanto".

Ju pli da viaj konatoj tutmonde ricevos la supre menciitan retadreson, des pli da ŝanco vi havos renkonti iu(j)n en la ĉambro - sen antaŭe fiksita rendevuo. Viaj rimarkoj, sugestoj estas bonvenaj retmesaĝe. Agrablan babiladon!Nia ĉambro nomiĝas:     Popoloj-Kulturoj-Esperanto
Your browser does not support Java applets. Upgrade to a newer browser or use the Options menu to enable Java. You may also use the link bellow to access the HTML version of your chat room.
P
o
p
o
l
o
j
-
K
u
l
t
u
r
o
j
-
E
s
p
e
r
a
n
t
o
Nia ĉambro nomiĝas:     Popoloj-Kulturoj-EsperantoETNO-KULTURO *** Popoloj kaj Kulturoj - Interetnaj servoj

Proponu nian retejon al viaj geamikoj, kolegoj!
  Nomo retposxta adreso
Vi
Via amiko/kolego

Senpaga servo de Mailhits.com

Ni volonte redaktos vian hejmpaĝon • Nous aurons le plaisir de réaliser vos pages personnelles
Örömmel megszerkesztjük honlapját
ethno-culture@worldonline.ch